Zmluva č. 7/ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/ROEP/2008
Dodávateľ:Ing. Marián Urminský - U-SOFT, Šamorín, Mliečno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Bernolákovo.
Zmluvne dohodnutá čiastka:80 186,55
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:80 186,55
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 2 415 700,00.

Prílohy