Zmluva č. 6/ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/ROEP/2008
Dodávateľ:Ing. Marián Urminský - U-SOFT, Šamorín, Mliečno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Ivanka pri Dunaji.
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 442,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 442,74
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 374 850,00.

Prílohy