Zmluva č. 5/ROEP/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/ROEP/2010
Dodávateľ:GEOASPEKT, s.r.o., Bratislava, Znievska
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Hrubá Borša.
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 998,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 998,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 999,20
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy