Zmluva č. 5/ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/ROEP/2008
Dodávateľ:Ing. Marián Urminský - U-SOFT, Šamorín, Mliečno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Farná.
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 226,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 226,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 699 720,00.

Prílohy