Zmluva č. 4/ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/ROEP/2008
Dodávateľ:Kraj.Co, s.r.o., Bratislava, Teslová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Nivy.
Zmluvne dohodnutá čiastka:47 499,67
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:47 499,67
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:8 416,24
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 1 430 975,00.

Prílohy