Zmluva č. 3/ROEP/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/ROEP/2010
Dodávateľ:Ing. Vincent Dulina - CZIPO, Košice, Kmeťová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Malé Šenkvice.
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 078,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 078,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 615,62
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy