Zmluva č. 3/ROEP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/ROEP/2009
Dodávateľ:Ing. Marián Urminský - U-SOFT, Šamorín, Mliečno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Jánošíková.
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 750,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 750,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy