Zmluva č. 2/ROEP/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/ROEP/2010
Dodávateľ:Ing. Vincent Dulina - CZIPO, Košice, Kmeťová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Píla.
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 211,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 211,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 642,20
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy