Zmluva č. 2/ROEP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/ROEP/2009
Dodávateľ:GEODÉZIA Bratislava, a.s., Bratislava, Pekná cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Záhorská Bystrica.
Zmluvne dohodnutá čiastka:67 639,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:67 639,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy