Zmluva č. 27/ROEP/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:27/ROEP/2007
Dodávateľ:Ing. Vincent Dulina - CZIPO, Košice, Kmeťová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Slovenský Grob.
Zmluvne dohodnutá čiastka:45 674,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:45 674,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 1 375 982,70.

Prílohy