Zmluva č. 1/ROEP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/ROEP/2009
Dodávateľ:GEODÉZIA Bratislava, a.s., Bratislava, Pekná cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Vysoká pri Morave.
Zmluvne dohodnutá čiastka:41 727,35
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:41 727,35
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:8 345,47
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy