Zmluva č. 17/ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/ROEP/2008
Dodávateľ:Geovis, s.r.o., Bratislava, Wolkrova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Senec
Zmluvne dohodnutá čiastka:66 384,98
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:66 384,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 1 999 914,00.

Prílohy