Zmluva č. 16/ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:16/ROEP/2008
Dodávateľ:Geovis, s.r.o., Bratislava, Wolkrova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Boldog.
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 908,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 908,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:4 772,56
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 479 260,60.

Prílohy