Zmluva č. 61/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:61/2008
Dodávateľ:Ing. arch. Peter Hajtáš, A.P.H. ateliér, Prešov, Kpt. Nálepku 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo číslo. 04/05/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:17 924,72
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:8 564,03
Celková dohodnutá čiastka:26 488,75
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Špeciálna základná škola internátna , Medzilaborce, Duchnovičova 479

Prílohy