Zmluva č. 15/ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/ROEP/2008
Dodávateľ:GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., Banská Bystrica, Medený Hámor
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Vrakuňa.
Zmluvne dohodnutá čiastka:26 627,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:26 627,46
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 802 179,00.

Prílohy