Zmluva č. 14/ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/ROEP/2008
Dodávateľ:Ing. Peter Urcikán - GESCO, Bratislava, Palkovičova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Vinohrady.
Zmluvne dohodnutá čiastka:58 852,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:31 298,55
Celková dohodnutá čiastka:90 151,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:4 694,78
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 1 773 000,00.

Prílohy