Zmluva č. 13/ROEP/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/ROEP/2010
Dodávateľ:GEOASPEKT, s.r.o., Bratislava, Znievska
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Zonc.
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 831,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 831,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 332,40
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy