Zmluva č. 13/ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/ROEP/2008
Dodávateľ:GEODÉZIA Bratislava, a.s., Bratislava, Pekná cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Jablonové
Zmluvne dohodnutá čiastka:65 087,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:65 087,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:19 526,21
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 1 960 822,50.

Prílohy