Zmluva č. 12/ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/ROEP/2008
Dodávateľ:GEOEX, s.r.o., Banská Bystrica, Kukučínova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú.Grinava
Zmluvne dohodnutá čiastka:56 632,24
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:56 632,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:16 989,68
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 1 706 103,00.

Prílohy