Zmluva č. 11/ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/ROEP/2008
Dodávateľ:GEOEX, s.r.o., Banská Bystrica, Kukučínova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Svätý Jur.
Zmluvne dohodnutá čiastka:85 677,16
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:86 109,14
Celková dohodnutá čiastka:171 786,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 2 581 110,00.

Prílohy