Zmluva č. 10/ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/ROEP/2008
Dodávateľ:GEOEX, s.r.o., Banská Bystrica, Kukučínova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Neštich.
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 153,75
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:8 301,09
Celková dohodnutá čiastka:21 454,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 946,13
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 396 270,00.

Prílohy