Zmluva č. 35/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:35/2008
Dodávateľ:Inžinierska agentúra, s.r.o., Vranov nad Topľou, Jarná 391/15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo číslo: 01/05/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 815,57
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 815,57
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3

Prílohy