Zmluva č. 2508/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2508/2008
Dodávateľ:SB-Klima, Bratislava, Račianska 33
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis klimatizačnej jednotky
Zmluvne dohodnutá čiastka:142,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:142,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4

Prílohy