Zmluva č. 2108/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2108/2008
Dodávateľ:Marián Brisuda, Martin, Bystrička 363
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava strechy Žehrianska 6 - lektorský byt
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 489,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 489,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4

Prílohy