Zmluva č. 1311/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1311/2008
Dodávateľ:Marián HABRMAN SLATINA - mont, Bratislava, Iljušinova 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Plynofikácia a inštalácia kotla UK Źehrianska 6 - lektorský byt
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 046,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 046,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4

Prílohy