Zmluva č. 70/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:70/2010
Dodávateľ:Datalan a.s., Bratislava, Galvaniho
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a inštalácia storage systému HP P2000G3 MSA
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 108,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:27 108,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:27 108,20
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy