Zmluva č. 54/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:54/2005
Dodávateľ:SWORD S.A., Paris, Rue de Lyon
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka rešeršného systému Acsepto Mark
Zmluvne dohodnutá čiastka:129 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:129 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:12 333,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy