Zmluva č. 41043/SL/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:41043/SL/2010
Dodávateľ:Wagon Service travel, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o nepravidelnej medzinárodnej hromadnej preprave osôb
Zmluvne dohodnutá čiastka:78 111,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:78 111,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:

Prílohy