Zmluva č. 48/VZ/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:48/VZ/2009
Dodávateľ:ŽOS Trnava, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na modernizáciu vozňov Bdshmee ( r )
Zmluvne dohodnutá čiastka:26 026 678,97
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:26 026 678,97
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:ZSSK

Prílohy