Zmluva č. 01/2010 / RP-ZA

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/2010 / RP-ZA
Dodávateľ:ŽSR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nákup tepla
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 149,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 149,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:ZSSK

Prílohy