Zmluva č. 17/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2008
Dodávateľ:Ing. arch. Pavol Repka, PhD., Stará Lesná, Tatranská ulica 1/169
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo číslo: 08/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:25 609,11
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:25 609,11
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Spojená škola , Prešov, Matice slovenskej 11

Prílohy