Zmluva č. 16/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:16/2008
Dodávateľ:Ing. Ladislav Komjáthy - Autorizovaný stavebný inžinier, Košice, Čínska 17
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo číslo: 11/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:25 891,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:25 891,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov, Duklianska 2

Prílohy