Zmluva č. 1/SLA/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/SLA/2009
Dodávateľ:ŽSR, Klemensova 8, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Service Level Agreement (Dohoda o úrovni poskytovaných služieb)
Zmluvne dohodnutá čiastka:893,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:893,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:402,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:ZSSK
Poznámka:zníženie rozsahu služieb a aliqoutné zníženie platieb

Prílohy