Zmluva č. 00196/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:00196/2005
Dodávateľ:ŽSR Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 190 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 190 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:ZSSK

Prílohy