Zmluva č. 3820TE8054/06

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3820TE8054/06
Dodávateľ:ŽSR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nákup tepla
Zmluvne dohodnutá čiastka:535,66
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:535,66
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:ZSSK

Prílohy