Zmluvy za Národný bezpečnostný úrad


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
442/2009/SE-024 ACCOR ServicesSlovakia, s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 3 44 293 NBÚ 17.08.2009 Suma 3,30 € je uvedená za 1 ks stravného lístka (počet obstarávaných lístkov je na základe potreby)
4409/2007/SE-005 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 825 420 NBÚ 26.05.2007 31.12.2014 Suma 824,70 € je uvedená za jeden rok.
4409/2007/SE-005 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistenie budov 4 167 2 100 NBÚ 26.05.2007 31.12.2014 Suma 4.166,70 € je uvedená za jeden rok.
3452/2009/SE-002 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 1 005 1 005 NBÚ 31.03.2009 Suma 1.004,85 € je uvedená za 1 rok
442/2009/SE-022 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Zmluva o poskytovaní služieb stravovania pre zamestnancov NBÚ č. 1/SE/2009/NBÚ 3 44 293 NBÚ 29.07.2009 Suma 2,99 € je uvedená za 1 ks stravného lístka (počet obstarávaných lístkov je na základe potreby)
5532/2009/IBEP/OPIS-001 Asseco Slovakia a.s. Kúpna zmluva 70 805 0 NBÚ 08.10.2009 07.10.2010
637/2004/SE-002 Bratislavská vodárenská spol., a.s. Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku číslo Z 1279 2 100 1 050 NBÚ 01.01.2004 Suma 2.100 € je predpokladaná platba za 1 rok (výška platieb závisí od množstva odvádzaných vôd z povrchového odtoku)
189/2009/SE-011 Bratislavská vodárenská spol., a.s. Zmluva č. PZ00147589 001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 500 300 NBÚ 11.02.2009 Suma 500,00 € je predpokladaná za 1 rok
NBÚ-7-12/2001-SE Bratislavská vodárenská spol., a.s. (býv. Vodárne a kanalizácie, š.p.) Zmluva č. 4314 o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu 6 220 3 110 NBÚ 01.12.2001 Suma 6.220 € je predpokladaná za 1 rok
746/2005/SE-027 C-TERM s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepelnej energie č. 296/2005/P 55 500 25 000 NBÚ 01.01.2005 Suma 55.500,00 € je predpokladaná za 1 rok.
3141/2007/SE-005 C-TERM s.r.o. Zmluva o správe a obsluhe tepelnoenergetických zariadení č. 30/2007 4 200 2 100 NBÚ 01.04.2007 Suma 4.200 € je predpokladaná za 1 rok.
NBÚ-7-8/2001-SE COMPRIS software, s.r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 138/2001 3 754 0 NBÚ 26.11.2001 Náklady na zmluvu v roku 2010 vo výške 3.754,42 €
De Jonghe Elisabeth Zmluva o obytnom dome 1 825 10 950 NBÚ 15.08.2009 14.08.2012 Suma 1.825 € je platba za 1 mesiac na rok 2010.
Droesbeque Suzanne a Libert Marc Zmluva o nájme bytu prideleného k stálemu bydlisku prenajímateľa 1 175 7 050 NBÚ 01.06.2010 31.05.2011 Suma 1.175 € je platba za 1 mesiac na rok 2010.
1333/2005/SE-002 ELVYT, s.r.o. Zmluva o dielo č. S11/2004 292 1 750 NBÚ 01.02.2005 Suma 292,31 € je paušálny poplatok za 1 mesiac (nezahŕňa platby za opravy a odstraňovanie porúch).
3733/2007/SE-001 ELVYT, s.r.o. Zmluva o dielo č. S07/2007 61 380 NBÚ 24.05.2007 Suma 61,23 € je platba za mesiac.
2151/2004/IB-005 EuroTel Bratislava, a.s. Rámcová zmluva o spolupráci 34 773 20 139 NBÚ 02.08.2004 01.08.2007 Náklady na zmluvu v roku 2009 vo výške 34.773,13 €
VB-V-17/2003 FITTICH ALFA, s.r.o. (spoločnosť premenovaná dňa 15.7.2004 na SecuriLas s.r.o.) Zmluva o kontrolnej činnosti a mimozáručnom servise 22 646 8 597 NBÚ 20.02.2003 Suma 22 646,10€ je uvedená za 1 kalendárny rok
4467/2004/EP GAMO, a.s. Servisná zmluva č. 30406032 pre Automatizovaný informačný systém pre slrávu registratúry AISPR - aplikácia 37 921 0 NBÚ 01.12.2004 Suma 37.920,73 € je cena za ročný update multilicencie Fabasoft Components. Ceny za servisné služby sú uvedené v zmluve v článku V, bod 2.
5882/2009/IBEP/OPIS-011 GiTy - Slovensko, a.s. Zmluva o komplexnej servisnej podpore č. 9397/BA/2009 35 669 4 279 NBÚ 27.11.2009 30.11.2010
1 2 3 4 5 >>