Zmluva č. 85/2010/OFPaRS/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:85/2010/OFPaRS/2010
Dodávateľ:Centrum prvého kontaktu Medzilaborce, Medzilaborce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní poradenských a vzdelávacích služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy