Zmluva č. 84/2010/OFPaRS/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:84/2010/OFPaRS/2010
Dodávateľ:Centrum prvého kontaktu Poltár, Poltár
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní poradenských a vzdelávacích služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 300,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 300,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy