Zmluva č. 77/2008/OAPPaRS/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:77/2008/OAPPaRS/2008
Dodávateľ:BIC Bratislava s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytuntí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 979,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 979,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy