Zmluva č. 132/2010/OEaHS/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:132/2010/OEaHS/2010
Dodávateľ:Hayek Consulting, s. r. o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 639,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 639,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy