Zmluva č. 130/2010/OEAS/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:130/2010/OEAS/2010
Dodávateľ:Agromedika, s.r. o, Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 738,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 738,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy