Zmluva č. 2360/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2360/2009
Dodávateľ:Tradip, s.r.o. a BE-SOFT,a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 760 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 760 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:930 062,35
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy