Zmluva č. 2560/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2560/2009
Dodávateľ:Roteko, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:489 090,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:489 090,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:142 800,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy