Zmluva č. 476/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:476/2010
Dodávateľ:MIKO - MAT spol.s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:460 530,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:460 530,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:95 200,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy