Zmluva č. 2618/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2618/2009
Dodávateľ:Martes, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda na dodanie tovaru a sluĹľby
Zmluvne dohodnutá čiastka:489 090,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:489 090,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:214 200,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy