Zmluva č. 593/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:593/2008
Dodávateľ:LIGAREX-LM, spol. s r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:591 247,93
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:591 247,93
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:77 231,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy