Zmluva č. DUZA10/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:DUZA10/2006
Dodávateľ:Q-EX, akciová spoločnosti
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. DU ZA 10/2006
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy