Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Automobilové opravovne MV SR Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:údržba služobných motor. vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 022,29
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Košice
Poznámka:všetky DÚ a pDR

Prílohy