Zmluva č. 7710012782

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7710012782
Dodávateľ:Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. (vedúci poisťovateľ)
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel č. 7710012782
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 253,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 253,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Nitra

Prílohy