Zmluva č. 411004093

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:411004093
Dodávateľ:Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ)
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva č. 411004093
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 735,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 735,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 183,83
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trenčín
Poznámka:88

Prílohy